Görme Engelliler

DUYGU EĞİTİMİ

Okulumuz rehberlik servisi tarafından velilerimize "Duygu Eğitimi" konulu seminer verilmiştir.